Články s kľúčovým slovom ‘metabolizmus’

Zloženie stravy pri redukčnej diéte

Celkové množstvo prijatej energie potravinami by malo odpovedať typu zvolenej redukčnej diéty.

Bielkoviny – príjem pri redukčných diétach by mal byť o niečo vyšší než obvykle, mali by tvoriť približne 25 % z celkového energetického príjmu, čo zodpovedá 0,8 – 1,1g na 1 kg ideálnej hmotnosti jedinca. Hlavný zdroj bielkovín by malo tvoriť netučné mäso, nízkotučné mliečne výrobky a strukoviny.

Tuky – ani pri redukčných diétach nemožno úplne vylúčiť, ich podiel v celkovom energetickom príjme by mal tvoriť max. 25 %. Dôležité je ich optimálne zloženie a pomer. Podiel mastných kyselín v strave by mal byť 1/3 (SUFA), 1/3 (MUFA ), 1/3 (PUFA).